2003 - 2004

2004; Téli portya; Nagybörzsöny


2003–2004


„1912/13. év telén a piarista gimnázium Sík Sándor tanár úr osztályfőnöksége alatt álló II. b osztályának egy kisebb csoportját valósággal lázba hozta az, amit az akkoriban Európa nyugati országaiba utat törő cserkészmozgalomról olvastak, és amit ezzel kapcsolatban tízpercekben beszéltek. ... A sok megbeszélésnek az lett a vége, hogy megállapítottuk, hogy a magunk erejéből nem jutunk eredményre. Ekkor vetődött fel bennem az osztályfőnökünknek írandó levél terve”. 1913. márciusában elkezdődtek az első kirándulások, és 1913. június 8-án került sor a fogadalomtételre, Farkasréten, a Berger villától nem messze.

Így kezdődött akkor, és azóta is mindig vannak a diákok közt cserkészek. De nem csak a piaristák egy része, hanem például az ifjú Indiana Jones is cserkész volt - bár cserkészegyenruhájában csak egy rövid, üldözéses jelenetben láthattuk. A történet megalkotója, Steven Spielberg és a régészprofesszort alakító Harrison Ford szintén cserkészkedtek fiatalkorukban. Neil Amstrong, az első ember a Holdon ugyancsak, az őt követő 11 űrhajósból 10 szintén. A C-vitamint felfedező Szent-Györgyi Albert, a mostanában Az angol beteg főhőseként ismertté váló Almásy László, a magyar rendszerváltás első miniszterelnöke, a svéd király... — és folytathatnánk még hosszan a sort.

A bélyeggyűjtők is jól tudják: a cserkészet szerte a világon jelen van. Hat országa van csupán a Földnek, ahol nincs, nem lehet, mert a fennálló politikai rendszer nem engedélyezi. Tagjai is szép számmal vannak: a világ lakosságának fél százaléka cserkész; Angliában például a felnőtt lakosság egynegyede volt tagja.

De mit jelent pontosan az hogy cserkészet? „Önkéntes és politikamentes vallásos ifjúsági nevelőmozgalom, mely mindenki előtt nyitott, származási, faji, vagy vallási megkülönböztetés nélkül. A mozgalom célját, elveit és módszereit az alapító lord Robert Baden-Powell határozta meg.” Olvashatjuk a Világszövetség (WOSM) alapelvei közt.

Ez a világszövetség nemzetek sokaságát fogja össze, hisz a cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, és ennek megfelelően nagyon sokszínű. A cserkészet lényege: eszméi, elvei minden ország cserkészszövetségeiben ugyanazok, de ahogyan különbözők az emberek, a hagyományok, a fennálló viszonyok az egyes országokban, ugyanúgy a cserkészet megjelenési formája is sokféle lehet. Törvényeik szövege se mindenütt egyforma, sőt, nem is mindig pont tíz van belőlük mint Magyarországon, de a mondandójuk lényegében megegyezik.

Más-más országok cserkészei ránézésre sokban különböznek egymástól. A cserkészek bőrszíne sokféle, ahogy az emberiségé is az. A hangzavar, amit elő tudnak idézni, az viszont mindenütt egyforma, hiszen a jókedvük is az. A görög cserkészek sötétkék színű inget viselnek, a mexikóiak sombrerót tesznek a fejükre, s a Fiji-szigeteki cserkészfiúk szabályos viselete a cikkcakkos szélű sötétzöld szoknya. És akkor még nem beszéltünk a nyakkendők sokszínűségéről (sok országban csapatonként különbözőek) és a nyakkendőgyűrűk változatosságáról. A sokféleség azonban valójában hasonlóságot takar a megjelenésben is. A nemzeti sajátságok szerint alakított viselet mindenütt cserkészegyenruha, mindenütt hordják a cserkésznyakkendőt, és a cserkésztisztelgés is mindenütt egyforma (a feltartott jobb kéz egyenest álló 3 középső ujja előtt behajtott kisujjra tett hüvelykujj) A cserkészjelvény is egyaránt a liliom valamilyen formája: a magyar cserkészjelvényen a korona látható, a thaiföldin tigrisfej, az amerikain sas, az izraeli liliom pedig a hatágú Dávid-csillagon van rajta.

Az, hogy ki milyen valláshoz vagy felekezethez tartozik, nem lényeges, a fontos a saját hitbeli meggyőződés és az annak megfelelő élet. Míg sokfelé a világon a különböző hit alapján irtják egymást az emberek, a világcserkészetben és a világtalálkozókon szépen megfér egymás mellett a mohamedán, zsidó, keresztény, buddhista és a többi vallás. A cserkészetben ugyanígy nem számítanak más különbségek sem. Ahogy Bi-Pi eredeti cserkésztörvénye kimondta: a cserkész minden cserkésznek testvére...

A cserkészek szerte a világon hasonló dolgokat csinálnak, mint itthon. Mindenütt vannak őrsgyűlések, szeretnek kirándulni, sokat játszanak, próbákra készülnek. Bizonyos dolgokban nem tudnánk versenybe szállni velük: a spanyol cserkészeknek a természetismeret a tengeri csillagok különböző fajtáinak ismeretét is jelenti, a norvég cserkészek pedig igencsak járatosak a jégkunyhóépítésben is. A csomókat viszont ők sem kötik másként... Nagyon sokféle különpróba is létezik, ezeknek — ugyanúgy, ahogy a táboroknak is — mind különböző jelvényeik vannak, amiket az egyenruhán hordanak. A legterjedelmesebb cserkészjelvények viselői persze az amerikai fiúk.

A cserkészet azonban több valami egyszerűen jó elfoglaltságnál (bár annak sem utolsó)! „Hagyjátok egy kicsit jobbnak magatok után ezt a világot, mint ahogyan azt ti kaptátok!” — hagyta iránymutatásként Bi-Pi a cserkészekre. De hogy melyik országban hol és miben van leginkább szükség a cserkészek segítségére, az megint igencsak különböző lehet. A Sahel-övezetben a sivatagosodást próbálják megállítani a cserkészek is azzal, hogy fák ezreit ültetik el, más energiaforrások (mint például a napenergia) és a csak szűkösen rendelkezésre álló faanyag gazdaságosabb felhasználási módszereivel ismertetik meg a lakosságot - a cserkész ott is takarékos. A kanadai cserkészek már 50 milliónál több fát ültettek - ők is ugyanúgy szeretik a természetet, mint mi. A harmadik világ országaiban az alapvető egészségügyi ellátásban és az írni-olvasni tanításban segítenek, másutt erdőtűzfigyelő szolgálatot végeznek, fiatal munkanélküliekkel foglalkozó központban végeznek önkéntes munkát, menekülttáborokban lakó gyerekekkel foglalkoznak - mert igyekeznek segíteni, ahol tudnak.

A cserkészet nem fordul befelé, nem zárkózik magába. A Cserkész Világszövetség sok világszervezettel — köztük az ENSZ tagszervezeteivel — tart fenn szoros kapcsolatot, sokféle területen dolgoznak ki és keltenek életre közös terveket és programokat. Az egyes országokban, városokban hasonlóképpen történik: sokfelé rendeznek olyan programokat, ahová hívnak, várnak nem cserkészeket, szülőket, barátokat is. A legnagyobb élmény azonban minden bizonnyal az, amikor sok-sok cserkész gyűlik össze egy nemzeti nagytáborban, melyekbe egyébként rendszerint meghívják más országok cserkészeit is.

Ilyen tábor volt például 1993-ban a Gödöllői Emléktábor /Jamboree emlékére/, amely parancsnoka csapattársunk, Görbe László volt, aki egyben sokáig a csapat parancsnoka is volt. Munkájáért az alábbi köszönő levelében fejezte ki háláját Lord Baden-Powell lánya. „Kedves László! Köszönjük azt a meleg fogadtatást, amellyel az Emléktáborban részesítettél bennünket. ... Nagy dicséret illet meg téged és kollégáidat a tábor sikeréért... Valóban az igazi cserkész szellem uralkodott ugyanúgy, mint 1933-ban Gödöllőn! Mennyire boldog volna édesapám, ha látná, hogy a mozgalom, melyet útjára indított, újjáéledt.”

A legnagyobb méretű cserkésztalálkozók a világjambore-k. A méretek egy ekkora táborban egészen mások, mint a mi nyári csapattáborainkban. A néhány évvel ezelőtti hollandiai világjamboree egyik hatalmas tábori építménye még a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült. Nagyon érdekesek lennének nekünk például a Fülöp-szigeteki cserkésztáborok is, ahol bambuszbotokból építkeznek, hiszen ott az áll rendelkezésre. Azt, hogy egy koreai cserkésztáborban a legtöbben evőpálcikával esznek — de a szegény európainak szívesen adnak kést-villát is — talán nem is kell mondanom. Az ebédből mi esetleg csak a főtt rizst ismernénk fel, a többi ételnek nemcsak az íze lenne szokatlan, de az eredete is rejtély maradna. Analizálhatatlan ételeket persze ehetünk itthon, Magyar cserkésztáborban is, hisz a cserkész leleményes, sok mindent összehoz 1-2 „tavaszi” alapanyagból.

A második világháború utáni 40 éves beszüntetés után a rendszerváltás óta lehetünk ennek újra részesei mi is. Ekkor, 1989-ben újjá alakult az itthoni cserkészet, így a csapatunk is, és felvette az alapító, Sík Sándor nevét. „Örömmel értesítelek benneteket, hogy a budapesti Piarista Gimnáziumban a CSERKÉSZCSAPAT megalakulását a Rendfőnök Úr engedélyezte. A csapatba csak olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnének a tíz cserkésztörvény szerint élni és cselekedni.” - szólt az első toborzó levél. Azóta csapatunk tagjai rendszeres résztvevői a nemzetközi nagytáboroknak, jamboreeknak, így jártuk be Hollandiától Lengyelországon át Mexikóig a világot, de a rendszerváltás óta minden évben megtartottuk nyári csapattáborunk és a téli táborunk is itthon, Magyarországon. (lásd térkép) Rengeteg túrán és programon vettünk részt, és veszünk részt továbbra is.

Tavaly nyáron például hős Robin Hooddal küzdöttünk az igazságért, és igen jó hangulatban töltöttünk el 2 hetet Oszlopó-forrásnál a Börzsönyben. Idén augusztusban célunk a Mátra, és nem kisebb feladat vár reánk mint időgéppel beutazni a történelem teljes vonalát.

Természetesen év közben sem tétlenkedtünk: szeptemberben helyt álltunk a roVERsenyen, és a Kerületi focibajnokságon se szerepeltünk rosszul. Október elején 2 napos portya keretében az újoncoknak nyílt lehetőségük a megmérettetésre. Novemberben az Árpád kilátóhoz tettünk rövid sétát, majd barlangtúra keretében ismerkedtünk a boszorkánykonyha specialitásaival. A hónap végén rendezett iskolai nyílt napon szokásos megjelenésünk mellett az egyidőben rendezett Kosárbajnokságon is megálltuk a helyünk.

Téli portyánk idén Márkóra vezetett, ahol Sobri Jóska vezette a betyárokat, de hogy az erdő közepére miért telepített mozgásérzékelőt, örök rejtély marad.

Nem múlhat el tél korcsolyázás nélkül, pláne ha az iskola saját jégpályát avat, melyet februárban alkalmunk volt nekünk is kipróbálni. Reményeink szerint megfordulunk még ott többször is. Március idusán a Hüvösvölgyből Telkiig tett kirándulás adott alkalmat a megemlékezésre.

Immár hagyomány a tavaszi sport nap, melyet idén áprilisban tartottunk a tornateremben. A résztvevők tollaslabdától kezdve ping-pongon át különböző ügyességi vetélkedőkig mérték össze erejüket, de az őrsi szinten egyesített eredmények utáni nyertes csapat tortájából mindenkinek jutott.

A tavaszi programsort egy az eső és egyéb (kerekes és olvadó felszerelések) nehezítő akadályok ellenére (vagy pont azért) igen vidám hangulatú májusi portya zárta, melynek keretében újoncok tehettek fogadalmat. Ugyancsak esős volt az iskolai juniális, ahol szerény pavilonnal jelent meg a csapat.

Mindezen kiemelkedő eseményeken túl rendben folyt az évközi munka is. Elkészült a csapat könyvtár és leltár, 4 őrs heti rendszerességgel tartott őrsgyűléseket. Idei újonc őrsünk a Vérfoltos Kabóca, kik az év során elsajátították az újonc próbához szükséges rejtelmeket s a tavaszi portyán illetve a nyár folyamán fogadalmat tehetnek. Őket Oláh Peti vezeti, míg a másik fiú őrsöt vezető fő Sárkány Hoványi Márton. Marci jelenleg végzi a segédtisztképzőt, míg őrse az első próbára készül rendületlenül. A Katicabogár leányok őrsvezetője Kepics Anikó, míg a Borzas Füzike nagy lányok élén Csomor Gabriella áll. A lányok színes virágjai csapatunknak, egy részük még újonc próba előtt, mások már utána.

Önmagát tereli a T, avagy rover raj, Orosz László vezetésével. Hozzájuk csapódnak néha a nagy lányok is, és havi rendszerességgel járnak egymáshoz vendégségbe, a csapat életének szervezését segítik, de saját épülésükre nagy fába vágták a fejszéjüket és az önálló modulokból egyénileg felépíthető T-próba pontjait is szorgalmasan teljesítgetik. Ők egyébként nyaranként külön portyákra is járnak a közös tábor mellett, így voltak például tavaly Szlovéniában és az Adrián, idén pedig a Lengyel Tátrába mennek.

Október adott helyt egy szomorú eseménynek is, Mayer Dani cserkésztestvértünktől együtt vettünk temetésén búcsút, vidám társaságára sokáig emlékezni fogunk. Nyugodjon békében! A szomorú percek mellett boldog pillanatoknak is részesei lehetünk. Parancsokunknak, Imre Sándornak (Maci) a nyári tábor első napján született meg 4. gyermeke, míg a kerületi vezetőképzésben is aktív Brandenburg Tamás és Mónika 1. gyermeküket várják. Idén került sor a csapatot mindig segítő tiszt társunk Kemenes László arany miséjére is, melyen sajnos nem tudtunk megjelenni. Isten éltesse őket!

Az iskola új vezetésével, ahogy a régivel volt, jó a kapcsolatunk. Először kaptunk meghívást az évkezdő oszályfőnöki konferenciára, amin Imre Sándor meg is jelent. Hiszünk a cserkészet és csapatunk életképességében, bízunk benne, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát, és ezzel hozzájárulunk az iskolában folyó pedagógiai munka sikeréhez.

Akinek kedve van cserkészként élni, sok játékot megismerni, a természetben, a természetet védve a természetből élni, sok vidám dologban részt venni, igazi közösségi életet élni, az jelentkezzen a csapat parancsnokánál vagy bármelyik tagnál. Mindenkit szeretettel várunk! Minden piarista diáknak üzenjük:


Jó munkát!


Windisch Zoltán