1999 - 2000

2000; Cserkésztábor; Vállus


2000; Téli portya; Bagolytanya, Heves-Borsodi-dombság


1999–2000


Csapatunk folytatta a tavaly megkezdett történelem-felelevenítést, amelynek középpontjában a millennium áll. A honfoglalást átélve kétkerekű lovakon igen sok kaland között (mocsárba süllyedés, éjszakai menet...) sikeresen foglaltuk el Magyarországot. Záhonytól Bélapátfalváig tartott a hadművelet, amelynek végén, három új taggal gyarapodott a csapatunk.

Ősszel toborzásunk eredményeként 12 fiú jelentkezett a csapatba, megalakítva a Hangya őrsöt. Velük együtt hatra bővült a csapatban működő őrsök száma. Vezetőik: Brandenburg Tamás - Vörösvércse őrs, Orosz László - Sas őrs, Csomor Márton - Sólyom őrs, Dobay László - Feketepárduc őrs, Szász Máté - Medve őrs, Windisch Zoltán - Vöröshangya őrs (régi Hangya).

A heti rendszerességgel megtartott őrsgyűléseken kívül a csapat vezetőségén belül is intenzív élet folyt. Csanády Miklós parancsnok kéthetente külön megbeszélést tartott az őrsvezetőknek, ahol az esetleges problémákról és a terveinkről volt szó. A csapat távlati terveit a néhány havonta összeülő Csapattanács irányította.

Október 23-án egy félnapos kirándulás után részt vettünk a Corvin-közben megrendezett ünnepségen, majd megnéztünk egy dokumentumfilmet a forradalomról. Novemberben ott voltunk a SZER-én (Szigetszentmiklósi Regös Napok).

Az idei telet a Keleti-Mecsek egyik kulcsosházban töltöttük. Kárász községtől mentünk gyalog a hegyre, ahol igazi téli idő volt. Megismertük Salán vezért, ki még egyszer utoljára hadat üzent a kalandozó magyaroknak. A portyára idősebb cserkészeink is eljöttek.

Februárban egy városismereti vetélkedő után megcsodáltuk az Országházba áthelyezett Szentkoronát és egyben körül is néztünk a szép épületben. Tavasszal teljesítettük a Márciusi Emléktúrát (24 km). Április l-jén sikerült megrendezni az első csapat ping-pong bajnokságot. Április végén a Millenniumi Kerületi Napokon keretében ismét ellátogattunk Szigetszentmiklósra. Elkészült csapatunk honalapja is (www.piar.hu/Sik), melyet ezen alkalommal ki is állítottunk. A változatos programokon sikeresen részt vettünk, több ezüstéremmel gazdagodva.

Tavasszal egy pályázattal megemlékeztünk a 100 éve született Fekete Istvánról. A nyertesek, a Hangya őrs tagjai, két regényét olvasták el, és beszámoltak róla.

A tanítás végeztével egy kétnapos portyát vezettünk a Visegrádi-hegységbe. A portya alatt az újoncoknak lehetősége nyílt a cserkészek nagy közösségéhez csatlakozni. A Hétvályú-forrásnál heten tettek fogadalmat és ezzel 34 főre emelkedett a csapat létszáma.

A már említett programokon kívül igen aktívan részt veszünk a X. Cserkészkerület életében. Az őrsvezető- és segédtisztképzést Kazinczy Béla és Brandenburg Tamás vezették. Mindkét képzésre elküldtük jelöltjeinket is. A Kerület ügyvezető elnöke Imre Sándor parancsnokhelyettesünk.

Júliusban Dobay László őrsvezetőnek sikerült eljutnia Mexikóba egy rover (16 évnél idősebb cserkész) világtalálkozóra.

Csapatunk élete aktívabbá vált. Július végére tervezzük a csapattábort, melynek keretében végleg letelepedvén királlyá koronázzuk Istvánt. Ez a tábor részben közös lesz a 432. sz. Pázmány Péter és a 836. sz. Gróf Teleki László Cserkészcsapatokkal.

Bízunk benne, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát és ezzel hozzájárulunk az iskolában folyó pedagógiai munka sikeréhez.


Csanády Miklós (piarista, csapatparancsnok)