1998 - 1999

1999; Kerékpáros mozgótábor; Felső-Tisza-vidék


1999; Téli portya; Vörösfenyő kulcsosház, Mecsek


1998–1999


1998-ban ünnepeltük az 1848. évi szabadságharc százötvenedik évfordulóját. A jubileum alkalmából rendezett X. cserkészkerületi nagytábor egyik altáborát csapatunk alkotta Isaszeg térségében. Az igen gazdag programokat felsorakoztató nagytábor július 14–23 között került megrendezésre. A tábor szervezésében nem kis szerepet vállalt Imre Sándor, aki a csapat parancsnokaként az altábort is vezette. A nyári tábor hadijátéka akkora sikert aratott, hogy a részvevők elhatározták, hogy október 17-én folytatják a csatát a visszavágás reményében. Ez a program valóban megrendezésre is került a kitűzött időpontban.

A szeptemberi iskolaévvel új cserkészév is kezdődött. A hetedikesek közül hatan kérték felvételüket a csapatba, akik megalakították az ötödik őrsöt, amely később a Fekete Párduc nevet választotta magának. Változások történtek a csapat vezetésében is. Imre Sándor öregdiákunk, aki alaposan kiveszi a részét a X. cserkészkerület vezetői munkájában lemondott csapatparancsnoki feladatköréről. Az iskola vezetése helyette október 17-i hatállyal Csanády Miklóst kérte fel erre a feladatra. Az új őrs szükségessé tette egy újabb őrsvezető munkába állását. Ősztől a következő fiúk végezték ezt a felelősségteljes munkát: Brandenburg Tamás öregdiák, kerületi őrsvezetőképző segédtiszt a Vörös Vércsék élén, Csomor Márton őv. diákunk a Sólymok vezére, Dobay László segédőrsvezetőként vette ki a részét újoncok kiképzéséből, Orosz László őv. a kerületi munka mellett a Sasok élén szárnyalt, Szász Máté pedig a Medve őrs vezetését folytatta. Csapattitkárunk továbbra is Kazinczy Béla cst. öregdiákunk, kerületi vezetőtiszt.

A szabadságharcos emlékezés az év elején is hadijátékra indított, szeptember 25-én a pákozdi csata emlékére a csata helyszínén nagyszabású, többnapos csatározás zajlott több cserkészkerület részvételével.

A rendszeres őrsi élet során készültünk fel a legnagyobb évközi megmozdulásunkra, a téli táborra, amelyet egy Bükk mélyén rejtőzködő kis kulcsosházban rendeztünk meg. Gyertyaöntés, éjszakai túra és vízen- (tavon) járás mellett el kellett sajátítanunk a létfenntartás elemi fogásait is, hiszen a technika csúcsát a kétszáz méterre található forrás jelentette. A téli tábor december 27–31. közötti ideje egyben az 1998-as jubileumi év lezárását is jelentette.

1998-ban rendezte meg a Cserkész Világszövetség a Jamboree-t, a cserkész világtalálkozót. Erről Dernovics Mátyás diákunk tartott élvezetes beszámolót a csapatnak.

Új korszak köszöntött a csapat, életébe, amikor március 27-én Árpád vezér vérszerződést kötött a nemzetségek fejedelmeivel, akik őt vezérlő nagyfejedelmükké választották. Ezzel vette kezdetét a nyári táborra, a honfoglalásra való felkészülés. Többször rendeztünk rövidebb (egy-két napos) kerékpáros portyákat, hogy jó reményekkel nézhessünk a július 13–20. közötti időre tervezett nyári tábor elé, amikor felfedezzük Kelet-Magyarország varázslatos tájait és közben új hazát foglalunk.


Csanády Miklós (piarista, csapatparancsnok)