1991 - 1992


1992; Cserkésztábor; Kenyeres Balázs-forrás, Börzsöny


1992; Téli portya; Pénzásás, Börzsöny


1991 októberében változás történt a csapat élén. Görbe László parancsnokot Országos Vezetőtisztnek választották, ezért a parancsnokságot Lobmayer Imre segédtiszt, piarista tanár vette át tőle. Az I. Cserkészkerület vezetősége tudomásul vette a Szervező Testület bejelentését és javaslatát az új parancsnoki tisztségre. és felterjesztette az Országos Ellenőrző és Igazoló Bizottságnak, hogy adja meg a felmentést Görbe Lászlónak, valamint a parancsnoki megbízást Lobmayer Imre cserkészsegédtisztnek.

1991. őszén Imre Sándor segédtisztet megválasztották az 1. Cserkészkerület ügyvezető elnökévé. Ugyanekkor meghirdettük a tagfelvételt a Krisztus Király Plébánia fiataljainak: egy őrsnyi fiatal csatlakozott csapatunkhoz. 1991/92. tanévben így a csapat létszáma — az említett lemorzsolódás következtében — mintegy 40 fő, akik az előző évekhez hasonló keretben végeztek cserkészmunkát.

Megjegyzendő, hogy az iskola új I. osztályosai között egyre több cserkész csapattag található, akik korábbi kiképzésük alapján más csapathoz (plébániai, városi) tartoznak gimnáziumi éveik alatt is.


Kemenes László-Görbe László