1990 - 1991

Az 1990/91. tanévben némiképp módosult a csapat élete. Egyre jobban megmutatkozott, hogy a mai gimnazista fiúk (14–18 évesek) kellő alapok, előkészítés nélkül nehezen tudják kitartóan képviselni a cserkész szellemet. A III. osztályosokból (akik kezdetben a csapat magját jelentették) csak 8 tag maradt és 2 őrsvezető. Ők alkották a „Bátori rajt” a IV. osztályosokkal (10 fogadalmas) és az I. osztályos újoncokkal.

A „Szemenyei rajban” 5 őrs működött (32 fogadalmas és 6 jelölt). Fölmerült az igény, hogy általános iskolásokból (diákjaink rokonaiból, a szomszéd plébánia hittanosaiból) új rajt szervezzenek, de ez elég nehezen volt egyeztethető a különböző elfoglaltságok miatt.