1995 - 1996

1996; Cserkésztábor; Inárcs


1996; Téli portya; Sátoraljaújhely

1995–1996


A csapat az 1995. évi nyári táborát Péliföld-Szentkereszten rendezte 1995. augusztus 21–30. között Kazinczy Béla cserkésztiszt vezetésével. A táborban 14 cserkész ill. vezető vett részt. A cserkész program a Szent László emlékév jegyében sikeresen valósult meg. Vasárnapi tábori misét mondott Kemenes László, a fenntartó testület tagja.

A csapat vezetésében a tanév elején változás történt. Görbe László parancsnokot a tartományfőnök úr a veszprémi katolikus gimnáziumba nevezte ki igazgatónak. Ezért lemondott parancsnoki tisztéről, de továbbra is a csapat tagja maradt. A gimnázium igazgatójának javaslatára a Magyar Cserkészszövetség dr. Csóka Géza egyetemi docens segédtisztet bízta meg erre az évre a csapat vezetésével.

Az év tagtoborzással kezdődött. Az iskola 7. a és I. c osztályában hirdettük meg a jelentkezést. A 7. a-ból 5 fiú jelentkezett újoncnak. A Krisztus Király plébánián és a Pannonia Sacra iskolában is toboroztunk, mások rokoni és baráti kapcsolatok révén kapcsolódtak be újoncként más-más iskolából. A létszám a tanév elején: 12 jelölt, 10 cserkész, 8 rover ill. vezető, összesen 30.

A csapat vezetésében részt vett a parancsnokon kívül Imre Sándor cserkésztiszt, Brandenburg Tamás segédtiszt, Orosz László és Hernádi Ottó őrsvezetők, volt és jelenlegi tanulóink.


Programok: Hetenként péntek délután egyórás őrsi gyűlést tartottak, csapatkirándulás volt ősszel, télen, tavasszal. Részt vettek a Szövetség 1956-os emléktúráján a Pilisben, március 15-én az 1848-as emléktúrán. December 4-én a szülőkkel való megismertetés szándékával is, valamint tanáraik és tanárjelöltjeink érdeklődésének felkeltésére műsoros teadélutánt rendeztünk az iskolában. Meghívtuk őket, de őszinte bánatunkra ez utóbbiak közül nem jelent meg senki.

1995. december végén 14 cserkész és 3 vezető részt vett a téli táborban, amelyen a szállás Balatonkilitin a Máltai Szeretetszolgálat otthonában volt. A jó hóviszonyok közt sokat szánkóztak, gyakorolták a cserkészismereteket. Meglátogatta őket és szentmisét mondott Kemenes László.

Két cserkész szolgálatot teljesített a Magyarok Világszövetségében felvidéki gyermekek fogadása kor. Pünkösdhétfőn meglátogatták a máriaremetei katolikus majálist.

Május elején csapatkirándulás keretében volt az újoncok próbáztatása. Nagycsütörtökön 3 vezető részvételével rekollekciót tartott Lobmayer Imre, a csapat szabadságon lévő segédtisztje.

Az év folyamán a csapat vezetősége elkészítette a csapat Szervezeti és Működési Szabályzatát.


Nyári tervek: A vezetők és két férficserkész részt vesz a Szövetség szervezésében tervezett Nagy Honfoglalási Gyalogtúrán a Vereckei-hágótól Pusztaszerig augusztus 7–18. között. A túra egyik rendezője Csóka Géza parancsnok.

A csapattábort 1996. augusztus 22–29. között rendezzük a Monorierdő község határában. Ekkor próbáztatjuk végleg az újoncokat és ekkor tesznek fogadalmat.

Bízunk a cserkészet és benne csapatunk életképességében, ha az iskola és a Piarista Rend is akarja és segíti.


Kemenes László, dr. Csóka Géza