1993 - 1994

1994; Cserkésztábor; Tiszaug


1994; Téli portya; Gödrös, Tihany


1993–1994


Csapatunk idei életére a bensőséges őrsi foglalkozások voltak a jellemzőek. Csapatunkban 3 őrs működik, ebből kettő hetente, egy pedig havonta találkozik.

Év elejétől a csapat szervezetében jelentős változások mentek végbe. Lobmayer Imre, volt csapatparncsnokunk más elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni a csapat életének további irányítását. Jelenlegi csapatfelépítésünk a következő:


Parancsnok: Görbe László tiszt, piarista tanár.

Helyettese: Imre Sándor tiszt, kerületi ügyvezető elnök, piarista öregdiák.

Csapattitkár: Kazinczy Béla segédtiszt, piarista öregdiák, egyetemi hallgató.

Csodaszarvas őrs:

Őrsvezető: Imre Sándor tiszt, kerületi ügyvezető elnök, piarista öregdiák.

Segédőrsvezető: Svastits Imre IV. c osztályos tanuló.

Tagok: hat általános iskolás a Krisztus Király plébániáról.

Csíz őrs:

Őrsvezető: Brandenburg Tamás segédtiszt, piarista öregdiák, egyetemi hallgató.

Segédőrsvezető: Devich Dénes képesített őrsvezető, IV. c osztályos tanuló.

Tagok: hét első osztályos tanuló.

Turul őrs:

Őrsvezető: Kazinczy Béla segédtiszt, piarista öregdiák, egyetemi hallgató.

Tagok: öten a III. és IV. osztályokból.


A Csodaszarvas és a Csíz őrs tagjai hetente gyűltek össze, általában péntek délután vagy szombaton. Rendszeresen részt vettek a kerületi és a körzeti rendezvényeken, eseményeken. Ott voltak december 23-án a Betlehemi láng fogadásán a Szent István Bazilikában. Körzeti szinten is készültek Jézus születésére. A Csodaszarvas őrs eredményesen vett részt februárban a Budai várban rendezett körzeti akadályversenyen.

Március 15-én a Csíz őrs sikeresen teljesítette a Kossuth Lajos tiszteletére rendezett szövetségi 48 km-es teljesítménytúrát.

Tavaly augusztus végén a Börzsönyben Bernecebaráti közelében táboroztunk. A tábor programokban gazdag és nagyon élménydús volt. A táborparancsnok Imre Sándor volt. A táborhely a Nagy-völgyi-patak mellett, az Oszlopó-forrásnál volt. Építettünk magunknak fából ebédlőasztalt, oltárt és keresztet. Sokat játszottunk, és sok népdalt tanultunk meg. Nagyon jól éreztük magunkat.

A tavalyi nyáron Devich Dénes őrsvezetőképző táborban vett részt, ahol képesítést szerzett.

Akinek kedve van cserkészként élni, sok játékot megismerni, a természetben, a természetet védve a természetből élni, sok vidám dologban részt venni, igazi közösségi életet élni, az jelentkezzen a csapat parancsnokánál vagy bármelyik tagjánál. Mindenkit szeretettel várunk!


Kazinczy Béla (segédtiszt)